Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: IMPREZY KOZIENICE

KOZIENICE

 

Kozienice leżą w południowej części województwa mazowieckiego, pomiędzy Warszawą a Radomiem, w dolinie Wisły, na granicy jednego z najbogatszych przyrodniczo kompleksów leśnych – Puszczy Kozienickiej. Miasto liczy 18 tys. mieszkańców. Znajduje się w nim między innymi zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy, który obecnie jest siedzibą Urzędu Miajskiego. Chlubą miasta jest – oddany do użytku pod koniec 2015 roku – nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego. Kozienice mają również bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Znajdziemy tam takie obiekty jak basen, hala sportowa, stadion lekkoatletyczno-piłkarski, a także skatepark, boiska do siatkówki plażowej oraz położony nad Jeziorem Kozienickim Ośrodek Rekreacji i Turystyki.

Puszcza Kozienicka, z którą sąsiaduje miasto, jest największym kompleksem leśnym w południowej części województwa, jej powierzchnia to prawie 30 tys. ha. Położona jest w widłach rzek: Wisły i Radomki. Ukształtowanie powierzchni ma charakter równinny, jednak urozmaicają go pradoliny rzek Radomki i Zagożdżonki oraz wzniesienia wydmowe. Na jej terenie znajdziemy również bagna i torfowiska, zwane przez miejscową ludność "ługami", tworzące krajobraz przypominający syberyjska tundrę. Około 5 km od Kozienic, w samym sercu Puszczy Kozienickiej znajduje się rezerwat „Żródła Królewskie”, w którym jak głosi legenda, zaspokajał pragnienie podczas polowań Król Władysław Jagiełło. W rezerwacie znajdziemy zespół źródeł przy rzeczce Zagrożdżonce, połączonych pomostami, po których można przejść prawie cały rezerwat.

Około 8 km od centrum miasta znajduje się Punkt widokowy „Kępeczki”. Jest to najlepsze miejsce znajdujące się na obszarze ostoi kozienickiej, z którego można podziwiać Wisłę - ostatnią z dużych rzek europejskich, która zachowała swój naturalny charakter rzeki roztopowej z licznymi wyspami starorzeczami i kanałami bocznymi. Znaczna część wysp objęta jest ochroną rezerwatową (na terenie ostoi zostało utworzonych 13 rezerwatów) lub włączona w obszary chronionego krajobrazu. Na niektórych odcinkach rzeki pozostały tu fragmenty reliktowych nadrzecznych lasów łęgowych: wiązowych, wierzbowych i topolowych. Punkt widokowy „Kępeczki” to również doskonałe miejsce do obserwacji ptaków takich jak siweczka obrożna i rzeczna, rybitwa rzeczna i białoczelna, oraz brzęczka czy strumieniówkę.

START I META

Miejsce startu będzie zlokalizowane na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki. Znajduje się on nad Jeziorem Kozienickim, w którym będziecie mogli schłodzić swoje psy. Ośrodek posiada miejsca noclegowe w pensjonacie, domkach campingowych i na polu caravaningowym.

TRASY

W Kozienicach będziecie mieli do wyboru dwie długości tras: Mini (15 km) oraz Mid (25 km).

 

 

 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Partnerzy

Sponsorzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl