Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: DOG ADVENTURE REGULAMIN

Regulamin Dog Adventure

 

 I. Cel wydarzenia

 • Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

II. Nazwa wydarzenia

Dog Adventure

 

III. Organizator

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyńska 7
41 - 500 Chorzów

 

IV. Kontakt

Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl

Oficjalny mail:
adventure@dogtrekking.com.pl 

 

V. Termin i miejsce

28.08 - 30.08.2020

Rycerka Górna 274, Ośrodek Wypoczynkowy "Krepol"

 

VI. Limit zapisów

80 osób

 

VII. Warunki uczestnictwa:

 1. Dog Adventure to wydarzenie turystyczno - sportowe. Uczestnikiem będzie osoba, która spełni następujące warunki:
  • Dokona zgłoszenia w terminie do 14.08.2020 r., zgodnie z pkt. X lub XI niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin), w wypadku wyboru opcji z noclegiem na miejscu zgłoszenie wymaga potwierdzenia od Organizatora.
  • Dokona opłaty startowej nie póżniej niż w przeciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji.
 2. Prawo do udziału w Dog Adventure mają osoby, które ukończyły 18 lat, poniżej 18 lat pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych biorących udział w wydarzeniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu na określonym dystansie.
 4. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
  • Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych, ujętymi w pkt. XXVI niniejszego Regulaminu.
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
  • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody oraz przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
  • Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora i oficjalnych sponsorów i partnerów Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
  • Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Dog Adventure.
  • W przypadku indywidualnego startu w Dogtrekkingu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

 

VIII. Psy

 1. Do udziału w Dog Adventure dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.
 2. Dopuszcza się udział jednej osoby z maksymalnie dwoma psami.
 3. Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu to 10 lat. Jeżeli pies jest starszy może brać udział w Dogtrekkingu po okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia.
 4. Waga plecaka dla psa nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.
 5. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
 6. Wszystkie psy biorące udział w Dog Adventure muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
 7. Na terenie ośrodka oraz przez cały czas trwania startu w Dogtrekkingu, to znaczy od wyruszenia na trasę, aż po przekroczenie linii mety uczestnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
 8. Zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
 9. Każdy uczestnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
 10. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa podczas Dogtrekkingu zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.

 

IX. Świadczenia dla uczestników

 1. Dostępne są 3 opcje uczestnictwa:
 • z noclegiem na miejscu w domkach lub pokojach, z pełnym wyżywieniem,
 • z noclegiem pod własnym namiotem, z pełnym wyżywieniem,
 • bez noclegów, z częściowym wyżywieniem.
 1. Opłata startowa w opcjach z noclegiem na miejscu obejmuje następujące świadczenia:

  • dwuetapowy Dogtrekking, na każdym etapie do wyboru dwa dystanse: ok. 10 km i ok. 20 km
  • pakiet startowy:
  -       numer startowy z chipem (elektroniczny pomiar czasu, do oddania po zakończeniu imprezy)
  -       mapa i oznakowanie na trasie (punkty kontrolne)
  -       opieka lekarza weterynarii
  -       imienny dyplom dla każdego uczestnika
  -       pamiątkowa koszulka
  • pierwsza pomoc u psów – zajęcia z lekarzem weterynarii z udziałem uczestników (organizator zapewnia materiały do ćwiczeń),
  • dwa ogniska - w piątek i sobotę,
  • wyżywienie - dwie obiadokolacje - w piątek i sobotę (będzie dostępna wersja wegetariańska) i dwa śniadania - w sobotę i niedzielę,
  • noclegi od piątku do niedzieli w ośrodku, na terenie którego będzie baza imprezy – noclegi w domkach i pokojach (nie ma możliwości wyboru konkretnego miejsca zakwaterowania - przydziału miejsc noclegowych dokonuje Organizator) lub pod własnym namiotem z możliwością korzystania z sanitariatów (w zależności od wybranej opcji).
 2.  Opłata startowa w opcji bez noclegów obejmuje następujące świadczenia:

  • dwuetapowy Dogtrekking, na każdym etapie do wyboru dwa dystanse: ok. 10 km i ok. 20 km
  • pakiet startowy:
-       numer startowy z chipem (elektroniczny pomiar czasu, do oddania po zakończeniu imprezy)
-       mapa i oznakowanie na trasie (punkty kontrolne)
-       opieka lekarza weterynarii
-       imienny dyplom dla każdego uczestnika
-       pamiątkowa koszulka
 • pierwsza pomoc u psów – zajęcia z lekarzem weterynarii z udziałem uczestników (organizator zapewnia materiały do ćwiczeń),
 • dwa ogniska - w piątek i sobotę,
 • wyżywienie - dwie obiadokolacje - w piątek i sobotę (będzie dostępna wersja wegetariańska)

X. Zgłoszenia przy wyborze opcji z noclegiem na miejscu

 1. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: adventure@dogtrekking.com.pl.
 2. Preferowane są zgłoszenia grup liczących minimum 4 osoby (nie dotyczy to opcji noclegu pod namiotem).
 3. W zgłoszeniu należy podać:
 • imiona i nazwiska zgłaszanych osób,
 • liczbę zgłaszanych osób w wieku 3-7 lat i poniżej 3 lat,
 • liczbę zgłaszanych psów.
 1. W przeciągu maksymalnie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Organizator w wiadomości zwrotnej potwierdzi rezerwację, bądź poinformuje o braku możliwości zakwaterowania.
 2. W wiadomości zwrotnej, Organizator prześle również link do formularza zgłoszeniowego on-line, przez który zarejestrować się będą musieli wszyscy uczestnicy.
 3. Uczestnicy zobowiązani są wnieść opłaty startowe na konto Organizatora w przeciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o rezerwacji, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

 

XI. Zgłoszenia przy wyborze opcji bez noclegów

 1. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez formularz on-line,  dostępny pod adresem: https://zapisy.ovh/view/?id=2a90c4f3-a4d7-4ea2-8552-d1d581f63eb1

 

XII. Opłaty startowe:

 1. Dog Adventure z noclegiem na miejscu w domkach i pokojach oraz pełnym wyżywieniem:
-       dorośli – 470 zł /osoba
-       dzieci do lat 7 – 370 zł /osoba
-       dzieci do lat 3 – bezpłatnie (bez wyżywienia i pamiątkowej koszulki).
 1. Dog Adventure z noclegiem na miejscu pod namiotem oraz pełnym wyżywieniem:
-       dorośli – 410 zł /osoba
-       dzieci do lat 7 – 310 zł /osoba
-       dzieci do lat 3 – bezpłatnie (bez wyżywienia i pamiątkowej koszulki).
 1. Dog Adventure bez noclegów, z częściowym wyżywieniem:
-       dorośli – 250 zł /osoba
-       dzieci do lat 7 – 200 zł /osoba
-       dzieci do lat 3 – bezpłatnie (bez wyżywienia i pamiątkowej koszulki).
 1. Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora.
 2. Płatności należy dokonać w przeciągu maksymalnie 3 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
 3. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
 4. W tytule płatności należy wpisać nazwiskoosoby za którą dokonywana jest opłata oraz „Dog Adventure”. W przypadku opłaty za więcej niż 1. osobę, należy dopisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników.
 5. Numer konta na które należy wnosić opłaty startowe: 50 1020 5558 1111 1199 3660 0175

 

XIII. Dogtrekking

 1. Podczas Dog Adventure uczestnicy mają do pokonania dwa etapy Dogtrekkingu, na każdym etapie do wyboru mają dwa dystanse: ok. 20 km i ok. 10 km (wyboru długości trasy można dokonać tuż przed startem).
 2. Uczestnicy mogą sami wybrać dni, w które wyjdą na trasy Dogtrekkingu – można je pokonać w piątek i sobotę lub w sobotę i niedzielę.
 3. Start odbywa się indywidualnie – każdy uczestnik może wybrać dogodną dla siebie godzinę startu w ramach określonych w programie wydarzenia przedziałów czasowych.
 4. Istnieje możliwość startu w kategorii indywidualnej i rodzinnej, zasady startu w kategorii rodzinnej zostały szczegółowo określone w pkt . XVIII Regulaminu.

 

XIV. Ramowy program Dog Adventure:

Piątek:

 • 11:00 – 16:00 – wyjście uczestników na trasy Dogtrekkingu
 • Obiadokolacja
 • Ognisko

Sobota:

 • 9:00 – 12:00 – wyjście uczestników na trasy Dogtrekkingu
 • Obiadokolacja
 • Pierwsza pomoc u psów – zajęcia z lekarzem weterynarii z udziałem uczestników.
 • Ognisko

Niedziela:

 • 9:00 – 10:00 – wyjście uczestników na trasy Dogtrekkingu
 • Dodatkowe atrakcje na terenie ośrodka.

 

XV. Dystanse:

 1. Zawodnicy mają do wyboru dwa dystanse, podane długości dystansów są przybliżone: ok. 20 km i ok. 10 km.
 2. Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące tras będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.
 4. Podane odległości dotyczą przejścia trasy drogami/ścieżkami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo to zmiany długości tras lub rezygnacji z przeprowadzenia określonego dystansu dostosowując je do panujących warunków.

 

XVI. Trasy:

 1. Trasy będą oznakowane poprzez umieszczenie na nich punktów kontrolnych.
 2. Jeżeli na trasie będą znajdować się funkcyjni zawodnik ma obowiązek stosować się do ich zaleceń, również w kwestii wyboru kierunku marszu.
 3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty będą ponumerowane i należy zaliczać je w kolejności od pierwszego do ostatniego. Członkowie kat. rodzinnej zaliczają punkty kontrolne  wspólnie.
 4. Ominięcie chociaż jednego punktu kontrolnego uniemożliwia formalne zaliczenie Dogtrekkingu. Sędzia może warunkowo zaliczyć Dogtrekking w wypadku pominięcia przez zawodnika jednego punktu kontrolnego jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 15 min, max 2h).
 5. Uczestnik zobowiązany jest do pokonania całej trasy ze zgłoszonym przez siebie do imprezy psem. Pies ten, musi być połączony z zawodnikiem za pomocą smyczy lub liny podczas pokonywania całej trasy. Jedyne wyjątki od tej reguły stanowią newralgiczne miejsca takie jak: punkty kontrolne lub bufet, gdzie uczestnik może chwilowo powierzyć opiekę nad swoim psem innemu zawodnikowi. Na szczególnie trudnych technicznie odcinkach trasy, uczestnik może doraźnie skorzystać z pomocy innego zawodnika w przeprowadzaniu psa przez przeszkodę.
 6. Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie Organizatora. W przeciwnym razie może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej organizatora lub innych służb.
 7. Poinformowanie organizatora/sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem Dogtrekkingu.
 8. Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy.
 9. Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 18.00. Uczestnik który nie dotrze na metę do godziny 18.00 zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora o swoim położeniu. Nie dotarcie do godziny 18 na metę jest równoznaczne z nie ukończeniem zawodów.
 10. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie Dogtrekkingu.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
 12. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.
 13. Na terenach parków narodowych, rezerwatów oraz innych miejsc o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, zabronione jest poruszanie się poza szlakami turystycznymi i ogólnodostępnymi drogami.

 

XVII. Karta zawodnika:

 1. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta musi zostać czytelnie podpisana i wypełniona drukowanymi literami (w niektórych wypadkach wymaga się użycia perforatora). Hasła wpisane do karty muszą zostać przepisane czytelnie i bezbłędnie. Błędy ortograficzne będą traktowane jako niezaliczenie punktu.
 2. Wypełniona poprawnie karta zawodnika nie jest jednoznaczna z zaliczeniem Dogtrekkingu. Jeżeli na trasie znajdują się dodatkowe punkty kontrolne na których będzie sprawdzana obecność zawodników, zawodnik ma obowiązek zgłosić się do funkcyjnego spisującego zawodników.

 

XVIII. Kategoria Rodzinna:

 1. Rodzinę zgłoszoną do Kategorii Rodzinnej mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. Istnieją odstępstwa od tej reguły, które są zawsze rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
 2. Cała rodzina może startować z jednym psem. Członkowie rodziny mogą startować z maksimum dwoma psami na jednego członka rodziny.
 3. W Kategorii Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły min. dwóch członków rodziny.
 4. Różnica odległości między członkami zespołu w chwili przekroczenia mety nie może być większa niż 5 metrów.
 5. Czas przekroczenia mety liczony jest od zawodnika (członka rodziny) który ma na sobie numer startowy (rodzina startuje z jednym numerem startowym). Zasada ta obowiązuje w przypadku pomiaru czasu za pomocą chipów. W pozostałych przypadkach jako czas całej rodziny przyjmuje się czas przekroczenia mety ostatniego członka rodziny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zgłoszonej rodziny.

 

XIX. Wyposażenie na trasie Dogtrekkingu:

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
  • mapę (otrzymaną od organizatora)
  • telefon komórkowy,
  • miskę,
  • wodę dla psa w ilości min. 1 litra,
  • plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt.
  • but dla psa (nie dotyczy dystansu MINI)
  • bandaż elastyczny lub półelastyczny, minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi,
  • bandaż dziany minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi,
  • latarkę - w przypadku pokonywania tras po zmroku.
 2. Uczestnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna być zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie.
 3. Pies powinien być prowadzony w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.
 4. Zabrania się przypinania do pasa biodrowego psa prowadzonego na obroży.
 5. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
 6. Zabrania się korzystania przez uczestników z map innych niż przekazanych przez organizatora.
 7. Zabrania się korzystania z odbiorników GPS/GLONASS w celu nawigowania w terenie.
 8. Uczestnik obowiązkowo zdaje sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od razu po przekroczeniu linii mety.
 9. Wyposażenie uczestników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.

 

XX. Klasyfikacja

 1. Dog Adventure nie wlicza się do klasyfikacji generalnej Pucharu Ploski w Dogtrekkingu.
 2. Podczas Dog Adventure zostanie przeprowadzona klasyfikacja w 3 kategoriach: Kobiety, Mężczyźni, Rodziny.
 3. Klasyfikacja obejmuje łącznie dwa etapy Dogtrekkingu.
 4. Podstawowym kryterium klasyfikowania uczestników jest łączna ilość pokonanych kilometrów, natomiast łączny czas pokonania tras jest kryterium drugorzędnym.

 

XXI. Ruch drogowy

 1. Dogtrekking odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

XXII. Kary

Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 •  upomnienie,
 •  upomnienie i kara czasowa (min. 1 minuta, max. 2 godziny),
 •  dyskwalifikacja.

 

XXIII. Ochrona środowiska naturalnego

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 2. Każdy uczestnik Dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Uczestnik może otrzymać worki na odchody w Biurze Zawodów. W promieniu 20 metrów od Biura Zawodów oraz startu/mety zlokalizowane będą pojemniki na odchody. Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci do których można wrzucić odchody. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi 20 min karą czasową lub dyskwalifikacją.

 

XXIV. Protesty

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Protest należy zgłosić najpóźniej dwie godziny po przybyciu na metę.
 2. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

 

XXV. Informacje dodatkowe

 1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 4. Dog Adventure odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy przy niewystarczającej ilości zgłoszeń, o czym poinformuje uczestników najpóźniej 14.08.2020 r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
 7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy Dogtrekkingu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
 9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 10. Warunkiem otrzymania nagród (za 1, 2 lub 3 miejsce) jest obecność laureatów podczas dekoracji.
 11. Dopuszczalne jest reprezentowanie zawodnika przez inną osobę po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.

 

XXVI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500, kontakt: info@dogtrekking.com.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi start w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu, jak również w celach informacyjnych (np. wyniki zawodów, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
 4. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 5. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
 6. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat. 
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.

SPONSOR GŁÓWNY

Oficjalni Partnerzy

Sponsorzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl