Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: WIRTUALNY REGULAMIN

REGULAMIN

SAMOTNY WILK - Mikołajkowy Wirtualny Dogtrekking

 

I. Cel dogtrekkingu

 • Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

II. Nazwa imprezy

Samotny Wilk – Wirtualny Dogtrekking

 

III. Organizator

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyńska 7
41 - 500 Chorzów

 

IV. Kontakt

Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl

Oficjalny mail:
wirtualny@dogtrekking.com.pl

 

V. Termin

5-6.12.2020

 

VI. Limit zgłoszeń

Organizator przewiduje limit 200 pakietów startowych.

 

 VII. Formuła dogtrekkingu

Po zgłoszeniu do udziału w dogtrekkingu oraz dokonaniu opłaty startowej Organizator wysyła do uczestnika pakiet startowy. Zadaniem uczestników jest pokonanie dowolnie wybranej przez siebie trasy o długości minimum 10 km, w dniu wskazanym przez Organizatora. W zależności od długości pokonanej trasy, po zakończeniu dogtrekkingu, uczestnicy zostaną przyporządkowani przez Organizatora do jednego z dwóch dystansów: MINI (10-15,99 km) lub MID (16 km i więcej). Wyboru dystansu nie trzeba dokonywać przed startem. Nie ma określonej godziny startu (jest określony dzień lub dni), nie ma limitu czasu na pokonanie trasy (ograniczeniem jest ukończenie trasy w podanym dniu). Po zakończeniu dogtrekkingu i okazaniu dokumentacji ze swojego startu,  uczestnicy otrzymają imienny, pamiątkowy dyplom uczestnictwa z pokonanym dystansem i czasem.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem będzie osoba, która spełni następujące warunki:
   • dokona zgłoszenia on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, opublikowanego na stronie internetowej: www.dogtrekking.com.pl i
   • wniesie opłatę startową na konto Organizatora

w terminie do 9 dni przed datą organizacji dogtrekkingu.

 1. Prawo do startu w Dogtrekkingu mają osoby:
   • które ukończyły 18 lat,
   • w przedziale wieku 15-18 lat dopuszczalny jest start za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (zgodę opiekun musi wysłać osobiście, z własnego adresu e-mail, na adres e-mail Organizatora w postaci skanu – wzór zgody tutaj),
   • poniżej 15 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku Uczestników niepełnoletnich - na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 2. Dokonując zgłoszenia Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
   • Zapoznałem się z treścią Regulaminu wydarzenia Samotny Wilk – Wirtualny Dogtrekking i akceptuję jego postanowienia.
   • Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność (w przypadku Uczestników niepełnoletnich - na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
   • Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do startu w dogtrekkingu.
   • Oświadczam, że mój pies nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych aby przejść wybraną przeze mnie trasę oraz posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
   • Zaświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe.
   • Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych, ujętymi w pkt. XXI niniejszego Regulaminu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.
   • Zobowiązuję się do przekazania Organizatorowi dokumentacji ze swojego startu na zasadach określonych w pkt. XVIII niniejszego Regulaminu.
   • Nadesłane przeze mnie zdjęcia, nagrania filmowe, wszelkie relacje z wydarzenia, wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora i oficjalnych sponsorów i partnerów wydarzenia.

 

 IX. Psy

 1. Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.
 2. Długość pokonywanej trasy należy dostosować do wieku, stanu zdrowia i kondycji psa. Uczestnik oświadcza, że pies z którym startuje (lub psy) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych aby przejść wybraną przez niego trasę.
 3. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
 4. Wszystkie psy biorące udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 5. W miejscach gdzie jest to konieczne, uczestnik zobowiązuje się prowadzić  psa na smyczy (preferowana smycz/lina z amortyzatorem).
 6. Uczestnik zobowiązuje się do nie prowadzenia psa w kagańcu (z wyjątkiem kagańców fizjologicznych na krótkich odcinkach trasy), kolczatce lub obroży zaciskowej.
 7. Podczas dogtrekkingu zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

 

X. Pakiet startowy i świadczenia dla Uczestników

 1. Każdy pakiet startowy zawiera:
 • numer startowy
 • zestaw gadżetów
 1. Każdy Uczestnik, który prawidłowo udokumentuje swój start, otrzyma pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z pokonanym dystansem i czasem (będzie on dostępny do pobrania w formacie pdf ze strony internetowej Organizatora najpóźniej 7 dni po dogtrekkingu).

 

XI. Opłaty startowe

 1. Na opłatę startową składa się cena pakietu startowego oraz koszt wysyłki.
 2. Cena pakietu startowego w kategorii indywidualnej i rodzinnej (z jednym zestawem gadżetów) wynosi 40zł.
 3. Uczestnicy startujący w kategorii rodzinnej mają możliwość wykupienia dodatkowych pakietów dla każdego członka rodziny (bez dodatkowych numerów startowych). Ilość dodatkowych pakietów startowych wynosi maksymalnie 3 i nie może być większa niż ilość zgłoszonych członków rodziny. Cena każdego dodatkowego pakietu wynosi 40 zł.
 4. Koszt wysyłki na terenie Polski, w zależności od wybranego sposobu dostawy, to:
 • dostawa do paczkomatu InPost – 12 zł
 • dostawa do domu - kurier InPost – 13 zł
 • dostawa do domu - kurier DPD - 16 zł
 1. Koszt wysyłki zagranicznej będzie ustalany indywidualnie, w celu ustalenia kosztu wysyłki zagranicznej, należy skontaktować się z Organizatorem przed dokonaniem zgłoszenia.
 2. W przypadku wykupienia większej ilości pakietów startowych (maksymalnie 4), z wysyłką pod jeden adres, Uczestnicy ponoszą koszt wysyłki jeden raz. Aby skorzystać ze wspólnej wysyłki należy w formularzu zgłoszeniowym, w polu „Uwagi do wysyłki”, wpisać: „Wspólna wysyłka z /imię i nazwisko drugiego Uczestnika/”.
 3. Opłatę startową należy wnieść na konto Organizatora najpóźniej na 9 dni przed datą dogtrekkingu (decyduje data księgowania wpłaty na koncie Organizatora).
 4. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
 5. W tytule płatności należy wpisać nazwisko osoby, za którą dokonywana jest opłata oraz „DT wirtualny”, np. Kowalski, DT wirtualny. W przypadku opłaty za więcej niż jedną osobę, należy dopisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników.
 6. Numer konta na które należy dokonywać opłat startowych: 50 1020 5558 1111 1199 3660 0175
 7. W przypadku dokonania przelewu po terminie, Organizator ma prawo anulować zgłoszenie. Uczestnik zostanie o tym poinformowany drogą mailową oraz otrzyma zwrot środków na konto, z którego została dokonana wpłata, w terminie do 14 dni po dacie organizacji dogtrekkingu.
 8. Weryfikacja opłat startowych zostanie przeprowadzona na 8 dni przed datą organizacji dogtrekkingu. Po weryfikacji informacje o wniesionych opłatach zostaną zamieszczone na liście startowej.

 

XII. Wysyłka

 1. Pakiety startowe będą wysyłane do paczkomatów InPost lub z dostawą do domu przez kuriera InPost lub DPD.
 2. Uczestnik dokonuje wyboru sposobu wysyłki zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym.
 3. W przypadku wyboru dostawy do paczkomatu, Uczestnik ma obowiązek podać w formularzu zgłoszeniowym numer paczkomatu, do którego paczka ma zostać dostarczona (lista paczkomatów znajduje się na stronie firmy InPost, pod adresem: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat).
 4. Uczestnik ma obowiązek podać w formularzu zgłoszeniowym adres do wysyłki, swój numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. W przypadku zwrotu paczki przez firmę kurierską na skutek nieodebrania paczki przez adresata lub podania w formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu do wysyłki, Organizator nie wysyła pakietu startowego ponownie oraz nie zwraca opłaty startowej.
 6. Organizator zobowiązuje się do wysłania pakietów startowych najpóźniej na 4 dni przed wydarzeniem, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia przesyłki.

 

XIII. Harmonogram wydarzenia

 • do 9. dni przed wydarzeniem – zapisy i wnoszenie opłat startowych
 • najpóźniej 4 dni przed wydarzeniem - wysyłka pakietów startowych
 • START – dzień albo dni, w trakcie których Uczestnicy pokonują swój dystans w wybranej przez siebie lokalizacji
 • 2 dni po wydarzeniu – czas na przekazanie dokumentacji ze startu
 • do 7. dni po wydarzeniu – zamieszczenie dyplomów za uczestnictwo na stronie internetowej Organizatora

 

XIV. Kategoria Indywidualna

 1. W Kategorii Indywidualnej może wystartować jedna osoba.

 

XV. Kategoria Rodzinna:

 1. W Kategorii Rodzinnej z jednym numerem startowym startuje minimum dwóch lub więcej członków rodziny.
 2. Cała rodzina może startować z jednym psem.
 3. Rodzinę zgłoszoną do Kategorii Rodzinnej mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. Istnieją odstępstwa od tej reguły, które są zawsze rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.

 

XVI. Dystanse

 1. Samotny Wilk – Wirtualny Dogtrekking zostanie przeprowadzony na dwóch dystansach:
 • MINI – 10 – 15,99 km,
 • MID – minimum 16 km.
 1. Ilość pokonanych kilometrów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Uczestnicy nie deklarują przed startem który dystans pokonają – wyboru mogą dokonać w trakcie pokonywania trasy.
 3. Po zakończeniu dogtrekkingu i przekazaniu przez Uczestników dokumentacji ze startu, Organizator przyporządkuje każdego Uczestnika do odpowiedniego dystansu w zależności od długości pokonanej trasy.

 

XVII. Trasa:

 1. Uczestnicy sami dokonują wyboru trasy w dowolnie wybranej przez siebie lokalizacji.

 

XVIII. Dokumentacja ze startu

 1. Warunkiem ukończenia Dogtrekkingu jest pokonanie trasy o długości minimum 10 km w określonym czasie (patrz: pkt. V. Termin).
 2. Po zakończeniu dogtrekkingu Uczestnicy mają obowiązek przekazać Organizatorowi dokumentację ze startu w ciągu 2 dni, licząc od dnia następującego po dacie organizacji dogtrekkingu.
 3. Dokumentację można przekazać na dwa sposoby:
 • zamieścić post na stronie wydarzenia na portalu Facebook - preferowane
 • wysłać na adres wirtualny@dogtrekking.com.pl.
 1. Na dokumentację ze startu składa się:
 • opis przejścia trasy wg wzoru:
-       Dogtrekker: Adam Kowalski
-       Pies: Mati (owczarek belgijski)
-       Trasa, długość, czas:  Lubliniec – Staw Kokotek I – Piłka – Rezerwat Jeleniak – Mikuliny – Droga Kościółkowa – Staw Posmyk – Lubliniec. 18 km. 5:30 h
-       Dodatkowe informacje (nieobowiązkowe):  krótki opis wycieczki.
 
   • minimum jedno zdjęcie lub maksymalnie 3 zdjęcia wykonane podczas pokonywania trasy. Na co najmniej jednym ze zdjęć musi być widoczny numer startowy, preferowane są zdjęcia przedstawiające uczestników dogtrekkingu.
   • zrzut ekranu lub zdjęcie ekranu urządzenia na którym widać: datę, długość pokonanej trasy i czas w jakim została pokonana. Pomiary mogą być dokonywane za pomocą dowolnego urządzenia z GPS np. telefonu z aplikacją sportową, nawigacji turystycznej, zegarka sportowego. Wskazane jest aby na zdjęciu/zrzucie ekranu widoczny był track/ślad pokonanej trasy.
 1. Dodatkowo Uczestnicy mogą udostępnić film z trasy o długości maksymalnie 20 sekund (należy go przesłać pocztą elektroniczną), z przesłanych filmów zostanie stworzony film z wydarzenia.
 2. Uczestnicy, którzy nie przekażą w terminie pełnej dokumentacji ze startu, nie otrzymają pamiątkowych dyplomów.
 3. W przypadku gdy Uczestnik musiał zejść z trasy i nie pokonał wymaganych 10 km, powinien przesłać posiadaną dokumentację z adnotacją, że nie mógł ukończyć dogtrekkingu. Uczestnik, który nie mógł ukończyć trasy otrzyma dyplom za uczestnictwo w dogtrekkingu (bez dystansu i czasu).

 

XIX. Wyposażenie

 1. Zaleca się aby Uczestnik zabrał ze sobą na trasę:
 • mapę (papierową lub elektroniczną),
 • telefon komórkowy,
 • miskę,
 • wodę dla psa w ilości min. 1 litra,
 • plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt.,
 • but dla psa (nie dotyczy dystansu MINI).
 1. W wypadku gdy Uczestnik będzie pokonywał trasę górską, zaleca się dodatkowe wyposażenie:
 • bandaż elastyczny lub półelastyczny, minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi,
 • bandaż dziany minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi.

 

XX. Informacje dodatkowe:

 1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnych przepisów wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.
 2. Wszyscy Uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych mają obowiązek przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 3. Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas Dogtrekkingu.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w dogtrekkingu Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

XXI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500, kontakt: info@dogtrekking.com.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz przesłane przez Uczestników zdjęcia i filmy (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi udział w wydarzeniu Samotny Wilk – Wirtualny Dogtrekking, jak również w celach informacyjnych (np. dyplomy, listy startowe, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
 4. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 5. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
 6. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat. 
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby wziąć udział w wydarzeniu Samotny Wilk – Wirtualny Dogtrekking.

SPONSOR GŁÓWNY

Partnerzy

Sponsorzy

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl