Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STREFA ZAWODNIKA OPŁATY STARTOWE

OPŁATY STARTOWE

 

       


* Dzieci w wieku do 16 lat (rok ur. 2008 i młodsze) są zwolnione z opłaty startowej
pod warunkiem zgłoszenia i wniesienia opłaty startowej (za pozostałych członków Rodziny) w terminie do 10 dni przed imprezą

** W przypadku opłaty dokonywanej w biurze zawodów obowiązuje opłata 40 zł za każde dziecko w wieku 5-16 lat (rok ur. 2019-2008)

Powyżej 16 roku życia (rok ur. 2007 i starsi) obowiązują pełne opłaty startowe.

 

Z KARTĄ DOGTREKKERA NIŻSZE OPŁATY STARTOWE NA DYSTANSACH MINI, MID i LONG

  • – 5 zł w Kategorii Indywidualnej
  • – 5 zł od osoby w Kategorii Rodzinnej (wystarczy, że jedna osoba w rodzinie ma Kartę Dogtrekkera)
  •  SZÓSTY START w sezonie GRATIS! (pod warunkiem dokonania zgłoszenia on-line na 6. zawody)

 

Wpłata wpisowego:

Może być dokonywana w formie przelewów na konto Organizatora do 10 dni przed zawodami oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
W przypadku dokonania przelewu po terminie, uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie w biurze zawodów. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji kiedy zawody zostaną odwołane przez Organizatora.

W tytule płatności należy wpisać nazwisko osoby za którą dokonywana jest opłata oraz nazwę miejscowości w której odbywają się zawody. W przypadku opłaty za więcej niż 1 osobę, należy dopisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników.

Numer konta na które należy dokonywać opłat startowych: 59 1140 2004 0000 3702 8338 1354

 

 

Spersonalizowane numery startowe:

Istnieje możliwość zamówienia spersonalizowanego numeru startowego w terminie do 26.03.2024.

Cena spersonalizowanego numeru startowego z chipami - 50 zł

Termin wnoszenia opłat za spersonalizowane numery startowe - 27.03.2024

Zasady zamówień:

  • tekst zamieszczony na numerze startowym może mieć długość maksymalnie 15 znaków, może to być imię psa, mię zawodnika, nazwa drużyny itp., tekst nie może zawierać treści niekulturalnych oraz reklamowych
  • nie ma możliwości wyboru numeru startowego
  • zamówienia można składaćwysyłając maila na adres start@dogtrekking.com.pl
  • wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zawodnika (lub zawodników w przypadku Kategorii Rodzinnej) oraz tekst który ma zostać zamieszczony na numerze startowym

Numer konta na który należy wnieść opłatę: 59 1140 2004 0000 3702 8338 1354 (w tytule przelewu należy wpisać: "Numer" oraz swoje imię i nazwisko)

 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Partnerzy

Sponsorzy

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl